User Tools

Site Tools


halda_hindamist

Halda hindamist

URL - unique web address ehk unikaalne veebi aadress. Seda jagades saab kutsuda kasutajaid hindama

Publish/Unpublish - Kasutajad saavad osa võtta ainult Avalikest hindamisest
NB: Hindamise muutmine Avaldamata olekusse kustutab juba kogutud tulemused.

Close - Inaktiveerib hindamise. Ainult Admin pääseb testile ligi. Kõik andmed säilivad ning hindamist on võimalik hiljem uuesti vajadusel avaldada.

Duplicate - Teeb hindamisest duplikaadi (ilma andmeteta).

Results - Tulemuste/andmete vaatamine.

Järgmine teema: Test Day

halda_hindamist.txt · Last modified: 2016/06/06 16:39 by esensorics