User Tools

Site Tools


halda_hindamist

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

halda_hindamist [2016/06/06 16:39] (current)
esensorics created
Line 1: Line 1:
 +====== Halda hindamist ======
  
 +**URL** - //unique web address// ehk unikaalne veebi aadress. Seda jagades saab kutsuda kasutajaid hindama
 +
 +**Publish/​Unpublish** - Kasutajad saavad osa võtta ainult Avalikest hindamisest\\ ​
 +//NB: Hindamise muutmine Avaldamata olekusse kustutab juba kogutud tulemused.//​
 +
 +**Close** - Inaktiveerib hindamise. Ainult [[Admin]] pääseb testile ligi. Kõik andmed säilivad ning hindamist on võimalik hiljem uuesti vajadusel avaldada.
 +
 +**Duplicate** - Teeb hindamisest duplikaadi (ilma andmeteta).
 +
 +**Results** - Tulemuste/​andmete vaatamine.
 +
 +{{::​manage_survey.png?​500|}}
 +
 +Järgmine teema: [[test_day|Test Day]]
halda_hindamist.txt · Last modified: 2016/06/06 16:39 by esensorics