User Tools

Site Tools


loo_uus_kasutaja

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
loo_uus_kasutaja [2016/11/18 23:02]
esensorics
loo_uus_kasutaja [2016/11/18 23:02] (current)
esensorics
Line 11: Line 11:
  
   * Email - kasutaja emaili aadress, see saab olema sisselogimise nimi   * Email - kasutaja emaili aadress, see saab olema sisselogimise nimi
-  ​*  +  * First name - Kasutaja eesnimi ​
-  ​* First name - Kasutaja eesnimi +
-  * +
   * Last name - Kasutaja perekonnanimi   * Last name - Kasutaja perekonnanimi
-  *  
   * Password - parool millega kasutaja sisse logib (seda saab hiljem muuta)   * Password - parool millega kasutaja sisse logib (seda saab hiljem muuta)
-  *  
   * Password again - parool uuesti   * Password again - parool uuesti
-  *  
   * Admin - kui valitud, siis kasutaja saab kõik konto õigused, saab teste luua ja muuta, kui seda ei vali, siis kasutaja saab hindamistest ainult osa võtta   * Admin - kui valitud, siis kasutaja saab kõik konto õigused, saab teste luua ja muuta, kui seda ei vali, siis kasutaja saab hindamistest ainult osa võtta
-  *  
   * Active - kui valitud, siis kasutaja on aktiivne, kui ei ole, kasutaja ei saa sisse logida   * Active - kui valitud, siis kasutaja on aktiivne, kui ei ole, kasutaja ei saa sisse logida
loo_uus_kasutaja.txt · Last modified: 2016/11/18 23:02 by esensorics